Johannes Hendrikse

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hendrikse, Johannes
Geboren Lopik / 27-5-1826
Overleden Linschoten / 17-6-1912

Beschrijving

Zoon van ijzersmid Hendrik Hendrikse (Lopik, 1788 - Lopik, 1833), die ook schaatsen maakte, uit Lopik. Johannes (Jan) Hendrikse adverteert op 21 december 1850 als volgt met schaatsen:

'LOPIKER SCHAATSEN.
Deondergeteekende, Zoon van de Wed. Hendrikse, heeft de eer te berigten, dat bij hem, even als vroeger, de LOPIKER SCHAATSEN vervaardigd worden, en dat zijne Woonplaats thans is over de Cabauwsche Kerk te Lopik en blijft zich steeds aanbevelen.
JAN HENDRIKSE'

Gelet op de verwijzing naar de weduwe Hendrikse, zijn moeder, kan worden aangenomen dat hij de smederij van zijn vader (na diens dood) eerst heeft voortgezet en dat hij later voorbij de Cabauwsche Kerk een smederij is begonnen. Met de tijdsaanduiding 'even als vroeger' geeft hij aan dat zijn vader ook al Lopiker schaatsen maakte. Hijzelf was tijdens de plaatsing van de advertentie nog maar 24 jaar.

Bij de geboorte van zijn kinderen treden de volgende personen regelmatig op:

Gerrit Hendrikse (geb.1810) , een broer van hem en tevens ijzersmid in Lopik;

Frederik Kramer (geb. 1824), eveneens ijzersmid in Lopik.

Cornelis van Toor, wagenmaker en waarschijnlijk de maker van de houtjes voor de schaatsen.

Bron

Wiebe Blauw, 2019

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Lopik
Periode 1850 - 1875

Merktekens

Reclames

Advertentie 1850 schaatsenmaker J. Hendrikse, Lopik
Advertentie schaatsenmaker J. Hendrikse, Lopik Algemeen Handelsblad d.d. 21 december 1850

Lopik

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina