Johannes Kramer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kramer, Johannes
Geboren Lopik / 10-8-1852
Overleden Hekendorp / 8-9-1930

Beschrijving

Zoon van de Lopiker smid Frederik Kramer. Johannes Kramer wordt in december 1880 zelfstandig smid in Hekendorp, boven aan de dijk, als hij de smederij van Piet van Leeuwen overneemt. Kramer maakt Hollandse baanschaatsen (ZH-Fries model), zowel met een gesmede knop als een koperen knop. De stapel, die soms hartvormig is, heeft altijd drie riemgaten. Er wordt vermoedelijk Zweeds staal gebruikt, dat in de smederij op het ijzer wordt geweld. Het is goed mogelijk dat er nog krulschaatsen zijn gemaakt.

Hij adverteert in de Schoonhovensche Courant van 1 januari 1908: ‘Schaatsen. Met dezen maak ik mijnen begunstigers bekend, dat ik wederom ruim voorzien ben van extra fijnharden eigen gefabriceerde Schaatsen.

Joh. Kramer, Mr. Smid te Hekendorp.’

Zijn zoon F.J. Kramer (geboren 1896) moet van 1916 tot 1918 in de mobilisatie. Op 23 januari 1917 vraagt Joh. Kramer in de SC een smidsknecht. In 1918 komt zijn zoon in de smederij te werken en assisteeert bij het maken van de schaatsen. Dit duurt niet lang, want in 1922 stopt Johannes Kramer met de smederij en dit betekent tevens het einde van het schaatsenmaken. De plaatselijke wagenmaker Jaap van Batum maakt de houten stapels. De betekenis van het merkteken is onduidelijk.

Johannes Kramer vervult van 1922 tot 1930 de functie van gemeenteontvanger van Hekendorp.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Hekendorp
Periode 1890 - 1920

Merktekens

Afbeelding merkteken schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Afbeelding merkteken schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp

Fotogalerij

Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Detail Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Merkteken Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Merkteken Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker J.Kramer, Hekendorp

Hekendorp

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina