Johannes Kramer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kramer, Johannes
Geboren Werkendam / 20-2-1796
Overleden Stolwijk / 5-6-1882

Beschrijving

Zoon van smid Frederik Kramer (Stolwijk, 1770 - Werkendam, 1827). Johannes Kramer wordt rond 1836 zelfstandig smid in Stolwijk.In 1877 doet Johannes Kramer zijn smederij over aan zijn zoon Pieter. Deze adverteert in de Goudsche Courant van 9 januari 1885 met:

'Schaatsen!! De van ouds gerenommeerde STOLKSCHE SCHAATSEN zijn steeds voorhanden bij P. KRAMER, Mr. Smid te Stolwijk'.

Gelet op de aanduiding 'van ouds gerenommeerde' schaatsen, mag worden aangenomen dat vader Johannes Kramer al Stolwijkse schaatsen maakte.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Stolwijk
Periode 1835 - 1877

Merktekens

Stolwijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina