Johannes Martinus Willems

Categorie Schaatsenmaker
Naam Willems, Johannes Martinus
Geboren Zaltbommel / 7-1-1880
Overleden Zaltbommel / 30-3-1963

Beschrijving

Johannes Martinus Willems is een zoon van de karman Gradus Willems (1836). Hij neemt omstreeks 1900 de smederij van zijn oom Martinus Willems over in de Nonnenstraat. Hij maakt ook schaatsen. Waarschijnlijk maakte zijn oom al schaatsen, want het naamstempel M.W. van zijn oom wordt ook later nog gebruikt. Er worden met name krulschaatsen gemaakt, waarvan de houten een vioolvorm hebben. De hals loopt daarbij vrij breed uit. De schenkel wordt met behulp van twee paar boutjes en moertjes aan de stapel bevestigd. Aan de achterkant wordt de schenkel om het houtje gebogen. In de jaren dertig worden er blokschaatsen gemaakt voor het schoonrijden. Het principe is hetzelfde als bij de krulschaats, alleen ontbreekt de krul. De houten zijn gemaakt door wagenmaker Tussenbroek uit de Steigerstraat en later de Smalle Straat.
Vanaf 1917 komt zijn zoon Jan Willems op 12-jarige leeftijd in de smederij werken. Twee andere zoons kiezen een ander beroep. Knecht A. Blatter maakt van 1936 tot 1941 en in de eerste naoorlogse jaren de moeren en boutjes. Voor de schaats zelf wordt Zweeds schaatsenstaal gebruikt, dat gemakkelijk te bewerken is, maar dat na het hardingsproces te hard is voor bewerking. Er worden tot ca. 1947 schaatsen gemaakt. Daarna worden alleen nog fabrieksschaatsen verkocht.

Zie ook Jan Willems - Zaltbommel

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Nonnenstraat
Zaltbommel
Periode 1900 - 1960

Merktekens

M.W.

Zaltbommel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina