Kees Meinderts

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meinderts, Kees
Geboren Wergea / 2-1-1883
Overleden Wergea / 26-7-1950

Beschrijving

Kees Meinderts is een zoon van een postbode. Hij verblijft in 1905 in Jirnsum. Na 1912 is hij smidsknecht bij Pieter S. Zwart. Kees Meinderts richt in 1921 een eigen smederij op in een door hem zelf gebouwd werkschuurtje in de Groteburen, waar hij aanvankelijk hoofdzakelijk ijzers maakt voor andere schaatsenmakers. Hij maakt ijzers voor F. Fokkema uit Beetsterzwaag. In 1924 verplaatst hij de zaak naar een groter pand in de Kleine Buren. Hier worden schaatsen gefabriceerd onder eigen naam. Uit een bewaard gebleven financieel overzicht blijkt dat de bouw van deze smederij ƒ 611,691/2 kostte, terwijl de totale inventaris ƒ 359,16 bedroeg, inclusief aambeeld, elektromotor, slijpsteen en boormachine.

In de eerste jaren worden er gemiddeld tussen de 500 en 1000 ijzers per jaar gemaakt en circa 300 complete schaatsen. Rond 1940 is dit aantal opgelopen tot zo’n 10.000 complete paren per jaar. De houten worden gedeeltelijk door thuiswerkers in Wergea gemaakt en gedeeltelijk door schaatshoutmakers buiten Wergea: onder anderen door Abe Sinnema uit Leeuwarden, door Albert de Vries uit Goutum en door Hendrik Kuipers uit Garyp. Uit de eveneens bewaard gebleven verkoopboeken van de smederij, die in beheer zijn bij de Vereniging Ald Wergea, kan tussen 1924 en 1941 een overzicht worden opgemaakt van personen en bedrijven aan wie Meinderts complete schaatsen (wederverkopers) of losse ijzers verkocht. De personen die losse ijzers kopen zijn vaak timmerlui, die er zelf houten bij maken en dan ook zelf de schaatsen op de markt brengen, al dan niet onder eigen naam.

Een en ander levert het volgende overzicht van wederverkopers (w) en losse ijzerafnemers op:

 

1924   K. Hoekstra, Wergea
           D. Damsma, Jirnsum
           A. Sinnema, Leeuwarden

1925   K. Hoekstra, Wergea
           A. Sinnema, Leeuwarden

1926   K. Hoekstra, Wergea
           L.J. Pama, Drachtster Compagnie
           J.O. van Dijk, Terkaple/Akmarijp
           T. Negenman (w)
           B. de Vries (w)
           C. de Boer, Wergea (w)
           T. de Jong, Ossekop, Leeuwarden (w)
           D. Bijlsma, Wijtgaard (w)

1927   L.J. Pama, Drachtster Compagnie
           J.O. van Dijk, Terkaple/Akmarijp
           M. de Jong (Earnewâld
           Gekema (w)
           D. de Boer, Wergea (w)
           Dirk Bijlsma, Wytgaard (w)
           Kramer en Röder, Rotterdam (w)
           Zuurdeeg, Rotterdam (w)

1928   K.A. Hoekstra, Wergea
           J.O. van Dijk, Terkaple/Akmarijp
           A. Sinnema, Leeuwarden

1929   J. de Lange, Sint Nicolaasga (w)
           N.V. Industrie Handelsonderneming v/h Fa. Driesen Nijmegen (w)
           W.J. Reesink & Co., Zuphen (w)
           S. Smits, smederij, Dokkum (w)
           W. Westra, timmerman, Akkerwoude (w)
           B. de Vries, smederij, Deinum (w)
           T. de Jong, Ossekop, Leeuwarden (w)
           Rothgans en Nijland, garage, Berlikum (w)
           H. Janzen, smid, Bozum (w)
           A. Posthuma, smid, Oosterwierum (w)
           R. Stienstra, electro-installateur Tytsjerk (w)
           P. Heegstra, smid, Het Wset, Burgum (w)
            J. Kamstra, Schrans, Leeuwarden (w)
            S. Heegstra, smid, Warten (w)

1930   K.A. Hoekstra, Wergea
           L.J. Pama, Drachtster Compagnie
           A. Sinnema, Leeuwarden
           P. Klaver, Weaze, Aldeboarn
           Firma Van der Meulen, ijzerhandel, Leeuwarden

1931   K. Hoekstra

1932   K.A. Hoekstra, Wergea
           Firma Van der Meulen, ijzerhandel, Leeuwarden
           Feenstra & Co, Leeuwarden
           S.A. Kamstra, Dronrijp
           F.K. Sinnema, Wergea

1933   Auke Kamstra, Dronrijp
           K.A. Hoekstra, Wergea
           Lukas Hoekstra, Wergea (schroeven)
           A. de Vries, Goutum
           J.O. van Dijk, Terkaple
           G.R. Ike, Folkingestraat 38, Groningen (ook ijzers)
           De Vries, Noordvliet, Leeuwarden
           Kramer en Röder, Rotterdam (w)
           Abe Sinnema, Leeuwarden
           Van der Meulen, Drachten
           R. de Vries, Linneausparkweg 19, Amsterdam (w)

1934   J. Veenstra & Co, Poppeweg in Leeuwarden
           Herman Bylsma, Wergea
           J. Sinnema, Wergea
           S. de Vries, Leeuwarden
           N.V. Banado, Blekerdijk 17, Dordrecht (Bandor)
           Folkert Kornelis Sinnema, timmerbedrijf, Wergea
           Hartelust, Leeuwarden
           F. Fokkema, Beetsterzwag

1935   G.J. Faber, Leeuwarden

1936   R. Drijfhout, Idskenhuizen (timmerbedrijf)
            J. Roedema, Wons

1938   M. Walsweer, Uitwellingerga

1939   Kuipers, Garyp voor Noorman te Den Ham (onder andere 302 paar schaatsijzers met koperen knop)

1940   N.V. Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen

1941   B. Lantinga, Wergea
           L. Hoekstra, Wergea
           F. Fokkema, Beetsterzwaag

In 1940/41 moedigt Meinderts toekomstige Elfstedentochtrijders aan zijn schaatsen te kopen, want:

‘Men rijdt steeds goed
En met veel spoed
Gaat men er van door
Op de Friesche Noor
van K. Meinderts & Co. Warga.’

Na de Tweede Wereldoorlog levert Meinderts nog ijzers aan Hendrik Kuipers in Garyp. Op 15 januari 1943 wordt handlichting verleend aan zoon Johannes Meinderts, waardoor hij medefirmant wordt.

Zie ook Johannes Meinderts - Wergea.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen, Metalen kunstschaats
Vestigingsplaats Grote Buren 15, Kleine Buren 11
Wergea
Periode 1921 - 1950
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker J. Meinderts, Warga
MEINDERTS - WARGA
Merkteken schaatsenmaker K. Meinderts, Warga
Merkteken K.Meinderts uit Warga
POLA
(op metalen kunstschaatsen)

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker K. Meinderts, Warga
Friese doorloper schaatsenmaker K. Meinderts, Warga
Merkteken schaatsenmaker K. Meinderts, Warga
Merkteken schaatsenmaker K. Meinderts, Warga
Friese doorloper schaatsenmaker J. Meinderts, Warga
Friese doorloper schaatsenmaker J. Meinderts, Warga
Merkteken schaatsenmaker J. Meinderts, Warga
Merkteken schaatsenmaker J. Meinderts, Warga
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Meinderts, Warga
Schoonrijschaats schaatsenmaker J. Meinderts, Warga

Reclames

etiket voor schaatsen K.Meinderts Warga
etiket voor schaatsen K.Meinderts Warga
Affiche K.Meinderts Warga
Affiche K.Meinderts Warga
Advertentie 1933 schaatsenmaker K. Meinderts, Warga
Advertentie schaatsenmaker K. Meinderts, Warga Nieuwsblad van Friesland d.d. 13 oktober 1933
Doos voor schaatsen schaatsenmaker K.Meinderts Warga
Doos voor schaatsen schaatsenmaker K.Meinderts Warga
Doos voor schaatsen schaatsenmaker K.Meinderts Warga
Doos voor schaatsen schaatsenmaker K.Meinderts Warga

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina