Klaas Cornelis Bos

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bos, Klaas Cornelis
Geboren Bodegraven / 24-7-1895
Overleden Bodegraven / 29-9-1972

Beschrijving

Klaas en Nicolaas nemen in 1920 de smederij over van hun vader Willem, die reeds schaatsen maakte. Zij maken tot 1930 voornamelijk schoonrijschaatsen.

Zie ook Nicolaas Bos- Bodegraven

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Bodegraven
Periode 1920 - 1930

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker K.C.Bos, Bodegraven

Bodegraven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina