Klaaske Aukes de Vries (Zijlstra)

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vries (Zijlstra), Klaaske Aukes de
Geboren Oosthem / 11-5-1828

Beschrijving

Na de dood van Thomas Faber wordt de smederij en schaatsenmakerij door zijn vrouw Klaske Aukes de Vries (Zijlstra) voortgezet. Waarschijnlijk hebben ook haar zonen Jacob (1862) en Tjeerd (1865) meegewerkt om het bedrijf in stand te houden. Weduwe Faber is gesteld op degelijk personeel getuige een oproep in de Leeuwarder Courant van 18 december 1887, waarin gevraagd wordt om ‘Een smidsknecht zijn werk grondig verstaande en geen misbruik van sterke drank makende, kan dadelijk geplaatst worden. Zich in persoon te melden, doch niet op Zondag, bij de Firma Thomas Faber, Schaatsenfabriek te Ijlst’.

In diezelfde december maand wordt in de Leeu­warder Courant op uitgebreide schaal met Faber-schaatsen geadverteerd. Blijkbaar worden de Faber-schaatsen ook nagemaakt, want in de Leeuwarder Courant van 28 december 1887 staat in een advertentie nadrukkelijk: ‘Let op voornaam. Mogelijk dat ook schaatsen met de naam Tomas Faber worden verkocht.’

Er wordt onder leiding van de weduwe Faber verder gewerkt aan het in productie nemen van nieuwe modellen als de Wichers-de Salisschaats. De bekendheid van de schaatsen van Thomas Faber worden in december 1889 en 1890 nog eens onderstreept door advertenties van de Groninger sigarenfabrikant W. Aldershoff, die voor 2 cent sigaren verkoopt van het merk ‘De IJlster Schaats van Thomas Faber, IJlst’. In februari 1895 wordt de schaatsensmederij van Th.J. Faber te koop aangeboden. In augustus 1895 vertrekt zoon Tjeerd naar Amsterdam. In het Nieuwsblad van Friesland van 1896 tot 1901 adverteert Johs Roorda uit Heerenveen nog met schaatsen van Thomas Faber. Op 7 december 1908 verschijnt de laatste advertentie met Faber-schaatsen in de Provinciale Groninger Courant en is van C. Rikkers. Waarschijnlijk wordt dan uit oude voorraad verkocht.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Popmawal
IJlst
Periode 1886 - 1895

Merktekens

Merkteken A.K. de Vries (Zijlstra), IJlst

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina