Koert Hobbes van der Schaaf

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schaaf, Koert Hobbes van der
Geboren Terherne / 8-11-1858
Overleden Beetsterzwaag / 7-12-1944

Beschrijving

Zoon van timmerman Hobbe Melle van de Schaaf uit Terherne. Koert komt in 1913 samen met zijn zoon Marten werken bij schaatsenfabriek Teake Faber, later Fokkema in Beetsterzwaag. Zoon Marten krijgt er een leidinggevende functie, maar vader Koert verlaat het bedrijf. In de Drachtster Courant van 3 januari 1928 plaatst hij de volgende advertentie:

'Schaatsen. Koopt EERSTE SOORT SCHAATSEN ten concurrende prijzen bij K. v.d. SCHAAF, Schaatsenmaker, Beetsterzwaag'.

Hij is dan al 70 jaar en maakt waarschijnlijk vooral hobby-matig nog schaatsen.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Gangbare Friese modellen
Vestigingsplaats Beetsterzwaag
Periode 1928

Merktekens

Beetsterzwaag

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina