Kramer Pieter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Pieter, Kramer
Geboren Stolwijk / 3-4-1840
Overleden Stolwijk / 17-9-1903

Beschrijving

Pieter Kramer is zoon van smid Johannes Kramer (Werkendam, 1796 - Stolwijk, 1882) uit Stolwijk. In juli 1877 laten vader en zoon Kramer in de Schoonhovensche Courant weten dat vader Johannes Kramer na 41 jaar zijn smederij heeft overgedaan aan zijn zoon Pieter Kramer. Pieter Kramer adverteert in de Goudsche Courant op 9 januari 1885 met:

'SCHAATSEN!!

De van ouds gerenommeerde STOLKSCHE SCHAATSEN zijn steeds voorhanden bij P. KRAMER, Mr. Smid te Stolwijk'.

Omdat in de advertentie wordt gesproken van 'van ouds gerenommeerde' schaatsen mag worden aangenomen dat al tientallen jaren Stolwijkse schaatsen worden gemaakt en dat zijn vader ze waarschijnlijk ook al maakte.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Stolwijk
Periode 1870 - 1890

Merktekens

Stolwijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina