Lambertus Gerardus van Doorn

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Doorn, Lambertus Gerardus van
Geboren onbekend / 6-4-1857
Overleden Rotterdam / 21-10-1909

Beschrijving

Lambertus Gerardus van Doorn was koopman en winkelier in messen en geweren aan de Oppert 144.

Zijn overgrootvader Adrianus Johannes van Doorn (Veghel, 1775 – Zoeterwoude, 1826) begon al in 1806 een handel in staalwaren, vooral gericht op de komst van de hannekemaaiers in het voorjaar vanuit Duitsland. Zijn zoon Lambertus Adrinaus van Doorn (Veghel, 1902- Delfshaven 1874) vestigt zich in Delfshaven. Zijn zoon Johannes Jacobus van Doorn (Delfshaven, 1828 – Rotterdam, 1908), de vader van Lambertus Gerardus komt in 1877 met zijn gezin naar Rotterdam en begint aan de Eerste Lombardstraat 151 een handel in messen.  In 1882 neemt Lambert Gerardus de zaak van zijn vader over en vestigt zich aan de Oppert. Zijn eerste schaatsadvertentie is uit 1889. Na zijn dood in 1909 zet zijn zoon en geweermaker Cornelis Johannes Joseph (Rotterdam, 1889 – Rotterdam, 1918) het bedrijf voort tot diens overlijden in 1918. Zijn weduwe neemt dan de zaken kort waar. Op 1 januari 1919 neemt zijn broer Lambertus Johannes Adrianus (Rotterdam 1897) de leiding in het bedrijf over. Ook zijn jongere broer Johannes Hendricus Jozef (Rotterdam, 1902) die aanvankelijk parlevinker was, treedt bij hem in dienst als geweerhandelaar. De laatste schaatsadvertentie is uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 5 december 1925: ‘Van Doorn. Oppert 144. Schaatsen. Slijpen.’  (vetgedrukte is origineel)

In 1931 besteedt het sociaal-democratisch dagblad  Voorwaarts een speciaal artikel aan het bedrijf dat inmiddels 125 jaar bestaat. Blijkbaar gaan de zaken in de crisisjaren niet goed want er verschijnt geen enkele advertentie meer in de Rotterdamse dagbladen van de firma L.G. van Doorn.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Waddinxveense schaats, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Oppert 104
Rotterdam
Periode circa 1887 - 1902

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper L.G. van Doorn, Rotterdam

Fotogalerij

Wichers-de Salisschaats schaatsenverkoper L.G. van Doorn, Rotterdam
Wichers-de Salisschaats schaatsenverkoper L.G. van Doorn, Rotterdam
Merkteken Wichers-de Salisschaats schaatsenverkoper L.G. van Doorn, Rotterdam
Merkteken Wichers-de Salisschaats schaatsenverkoper L.G. van Doorn, Rotterdam

Reclames

Advertentie 1887 schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam De Maasbode d.d. 11 januari 1887
Advertentie 1890 schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam De Maasbode d.d. 31 december 1890
Advertentie 1892 schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam Rotterdamsch nieuwsblad d.d. 27 december 1892
Advertentie 1899 schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam Rotterdams Nieuwsblad d.d. 13 december 1899
Advertentie 1902 schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper L.G.van Doorn, Rotterdam De Maasbode d.d. 18 februari 1902

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina