Lambertus Stemer Slingerland

Categorie Schaatsenmaker
Naam Slingerland, Lambertus Stemer
Geboren Zevenhoven / 4-9-1869
Overleden Zevenhoven / 10-2-1921

Beschrijving

Het verhaal van de familie Slingerland begint met mijn overgrootvader Jan  (Zevenhoven  1818 – 1899). Op 7 mei 1885 krijgt  deze uit het legaat van zijn broer Nicolaas huis en smederij aan de Dorpsstraat in Zevenhoven.
Uit het huwelijk van Jan met Johanna Vollebregt worden twee kinderen geboren, zoon Lambertus Stemer en dochter Anna. Lambertus op zijn beurt huwt met Neeltje Hendrica Kortenoever en neemt de smederij van zijn vader Jan over. Uit dit huwelijk worden twee jongens en een meisje geboren: zoon Jan (geb.1899), dochter Willemijntje (Willy, geb.1901) en zoon Lambertus Stemer (in Zevenhoven bekend als  Bert, geb.1903).

Lambertus Stemer (geb. 1869) is grofsmid van beroep en maakt ook schaatsen. In de Rijnbode van 6 december 1891 adverteert hij: ‘Schaatsen. Na ontvangst van postwissel zendt ondergetekende franco door heel Nederland: 1 paar beste Gorkumse Schaatsen ƒ 3,25, 1 paar beste IJlster Schaatsen ƒ 3,15, 1 paar Natuurmonsters (doorl.) ƒ 4,25. L.S. Slingerland, Zevenhoven.’

Slingerland en zijn zonen Jan en Bert hebben in de 20e eeuw de smederij verder uitgebouwd.
Na zijn dood in 1921 wordt het bedrijf voortgezet door zijn zonen. In de jaren vijftig gaat het financieel minder en wordt het bedrijf gestaakt. De machines worden door de Oranjewerf in Amsterdam overgenomen.

De jaren dat de smederij in Zevenhoven gevestigd was, verschafte het veel werk aan de mannen het uit het dorp en de omliggende dorpen. Het was een bedrijf met vijf smidsvuren op rij. In deze vuren werd het ijzer verhit en op aambeelden handmatig in de juiste vorm gesmeed. Deze smids waren allemaal stuk voor stuk vaklieden. Verder was er een olie gestookte oven waarin het staal verhit werd voordat het in de buigmachine bewerkt werd.

Al dit smeedwerk vond zijn weg naar de scheepvaart en bestond uit harp- en d-sluitingen, kettingschalmen en kousen voor staalkabels. Verder werd ook het zwaardere werk zoals ankers vervaardigd.

 

 

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Artikel  uit het blad De Baardman (nr 52) van de Historische Kring Liemeer

In 2017 werd in de verzameling van Toon van Kempen (De Hoef, ZH) aangetroffen een paar schaatsen waarop een label zat met daarop geschreven Lambertus Stemer Slingerland Zevenhoven. Die plaats is vlakbij De Hoef. Deze schaatsen waren aan Toon gegeven door schaatser Piet Bruné (overleden 2017, 88jr.). Piet was geboren in Alphen a/d Rijn, verhuisde later naar Zeven hoven en in 1954 vandaar naar Vriezenveen.
Toon vertelde dat Slingerland de ijzers van zijn schaatsen in Duitsland liet maken en er zelf de houten voetstapel op liet zetten. Dat laatste lijkt niet waarschijnlijk.

Produktie

Type schaats Friese schaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Dorpsstraat
Zevenhoven
Periode circa 1891

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker L.S. Slingerland, Zevenhoven (ZH)
Merkteken schaatsenmaker L.S. Slingerland, Zevenhoven (ZH)

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Schaatsen schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Merkteken schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Merkteken schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Label op schaatsen schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Label op schaatsen schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Krulschaats schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Krulschaats schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Afgezaagde krulschaats schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Afgezaagde krulschaats schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Merkteken schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)
Merkteken schaatsenmaker L.S. Slingerland Zevenhoven (ZH)

Reclames

Advertentie 1891 schaatsenmaker L.S. Slingerland, Zevenhoven
Advertentie schaatsenmaker L.S. Slingerland, Zevenhoven De Rijnbode d.d. 6 december 1891

Zevenhoven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina