Lolle Spanninga

Categorie Schaatsenmaker
Naam Spanninga, Lolle
Geboren Joure / 17-10-1891
Overleden Groningen / 19-11-1937

Beschrijving

Lolle Spanninga is zoon van goudsmid Geert Spanninga uit Joure. Hij was zelf in 1906 goudsmidknecht aan de Meerweg in Balk. Vermoedelijk zijn hij en zijn broer Stoffer Aller Spanninga (Joure, 1887 - Joure, 1965) in de jaren dertig van de vorige eeuw zich meer gaan toeleggen op de toepassing van andere metalen dan edele, onder andere op aluminium. In een advertentie in het Nieuwsblad van Friesland van 7 december 1934 reageert Lolle Spanninga op een artikel in dezelfde krant van 5 december, waarin melding wordt gemaakt van de nieuwe vinding van aluminiumschaatsen door firma E. Vonk uit Oudeschoot. Hij zegt daarin:

'Dit is geen nieuwe vinding, maar een nabootsing van de aluminium Friesche schaats, welke ik reeds in 1930 maakte en welke in de winter van 1930-'31 reeds door den heer Loll de Jong te Snikzwaag werd bepreoefd en goedgekeurd. In den winter van 1933-'34 werd op bijna alle groote kortebaanwedstrijden op mijn schaatsen meegereden en werden er verscheidene eerste ne tweede prijzen mee gewonnen, o.a. 1e prijs kampioenschap van Drente te Eelde, door J. Slof; en 2e prijs kampioenswedstrijd van Nederland te Deersum door denzelfde.'

Naast de aluminiumschaatsen maakte hij na 1935 ook matrijzen voor schoonrijschaatsen voor de firma Nooitgedagt in IJlst. Daarvoor betrok Nooitgedagt de matrijzen van een der schaatsfabrieken in Remscheid.

Lolle Spanninga was getrouwd met schrijfster en dichteres Janke Postuma (Midlum, 1882 - Rijswijk, 1966). Het echtpaar behoorde tot de sociaal-democratische richting. Janke Posthuma onderhield een uitgebreide briefwisseling met bekende Friese dichters als Fedde Schurer en Anne Wadman, maar ook met Douwe Miedema, schrijver van het boek 'Vrouwen in de hardrijdersbaan'.

Bron

Wiebe Blauw

Levensverhaal van Lyckle Brandsma

Produktie

Type schaats Aluminium schaats
Vestigingsplaats Joure
Periode 1930 - 1934

Merktekens

Joure

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina