Aluminium schaats

Periode 1935 - 1940
Plaats productie Friesland: Heerenveen, Oudeschoot en Groningen: Winschoten
Regio’s / plaatsen Provincie Friesland, Provincie Groningen, Groningen, Heerenveen, Oudeschoot, Schagen, Winschoten
Land Nederland

Oorsprong

De schaats is ontworpen door schaatsenfabrikant E. Vonk in samenwerking met zijn Groninger verkoopagent Jord Knaap.97 Vonk bracht de schaats in drie varianten op de markt: als Friese schaats, als grote maat doorloper en als kleine maat doorloper. De verschillende modellen waren gemakkelijk te herkennen doordat de voetplaat van de drie modellen respectievelijk blauw, rood en groen werden geverfd. De aluminium voetplaten werden in Vaassen gemaakt en gespoten. Het was een sterke en duurzame schaats. De nadelen ervan waren de hoge prijs en het probleem dat aan het aluminium sneeuw en ijsschraapsel bleef kleven.

Overigens was in Duitsland al eerder een aluminium schaats gemaakt in 1910.98 Na Vonk werd de schaats ook op de markt gebracht door Batavus uit Heerenveen onder de naam siluminschaats. Silumin is waarschijnlijk een legering waarin naast aluminium ook silicium is verwerkt. Batavus heeft in september 1935 voor de aluminiumschaats octrooi aangevraagd. Dit is evenwel niet verleend. Waarschijnlijk omdat Vonk de aluminiumschaats al in het merkenregister had laten deponeren en er in het geval van Batavus geen sprake meer was van een nieuwe vinding.

De aluminiumschaats werd vooral goed verkocht in Groningen (verkoopagent Knaap) en Zuid-Holland. Dit bracht de handelsbekwame schaatsenfabrikant B. de Boer uit Winschoten waarschijnlijk op het idee ook een aluminiumschaats op de markt te brengen. Om de juiste legering van het aluminium te achterhalen heeft De Boer zich bediend van bedrijfsspionage door zich bij Vonk in de fabriek te laten informeren, zonder dat men door had te maken te hebben met een schaatsenfabrikant.

Omschrijving

De aluminium schaats is een gewone Friese schaats of een doorloper, waarbij de houten voetstapel vervangen is door een aluminium legering.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Aluminium schaats schaatsfabriek Vonk, model doorloper
Aluminium schaats schaatsfabriek Vonk, model doorloper (foto en collectie Frits Locher 2016)
Aluminium schaats schaatsfabriek Vonk, model Friese schaats
Aluminium schaats schaatsfabriek Vonk, model Friese schaats
Aluminium schaats schaatsfabriek B.de Boer, model doorloper
Aluminium schaats schaatsfabriek B.de Boer, model doorloper

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina