Nicolaas Breedveld

Categorie Schaatsenmaker
Naam Breedveld, Nicolaas
Geboren Zuid-Beijerland / 22-12-1898
Overleden Rotterdam / 18-7-1933

Beschrijving

 Breedveld wordt smid in Rotterdam. Ook zijn zoons Teunis en Leendert worden smid en helpen waarschijnlijk hun vader in de electrische smederij. In het Rotterdams Nieuwsblad van 10 februari 1919 adverteert Breedveld met:

'Paar mooie eigen gemaakte Bergambachtse schaatsen zonder tuig te koop, pv. Heren - paar kinderschaatsen te zamen 14 gulden. Breedveld Electr. Smederij, Wiekstraat 7 of 18 boven.'

Sommige Friese schaatsenmakers, waaronder Nooitgedagt uit IJlst, verwarden de Bergambachtse schaats met de Waddinxveense schaats. In 1919 werden er al lang geen Bergambachtse schaatsen meer gemaakt en dus zal Breedveld Waddinxveense schaatsen hebben bedoeld.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Waddinxveense schaats
Vestigingsplaats Wiekstraat
Rotterdam
Periode 1910 - 1920

Merktekens

Rotterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina