Nicolaas Ligthart

Categorie Schaatsenmaker
Naam Ligthart, Nicolaas
Geboren Schagerbrug / 18-4-1886
Overleden Schagerbrug / 10-8-1956

Beschrijving

Ligtharts vader Andreas Simon Ligthart sticht in 1876 een rijtuig- en wagenmakerij in Schagerbrug. Nico Ligthart neemt de wagenmakerij later van zijn vader over. Hij is zelf een groot liefhebber van schaatsen. In de periode van 1920 tot 1935 vermaakt hij bestaande veelal Friese schaatsen tot andere modellen, die in de omgeving gevraagd worden. Het gaat dan vooral om kinderschaatsen en schoonrijschaatsen. Ook heeft hij Zijperschaatsen gemaakt. De fabrieksnaam van de Friese maker bleef dan gewoon in het ijzer staan. Na 1935 wordt het bedrijf een carrosseriebedrijf en worden er geen schaatsen meer gemaakt. Zijn zoon, die later het bedrijf van zijn vader overneemt, heeft voor het eigen gezin nog wel schaatsen gemaakt. Inmiddels zit de vierde generatie Ligthart in de zaak.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Teun Wanink uit Schagerbrug heeft een paar Zijperschaatsen die door Nicolaas Ligthart zijn gemaakt, in zijn collectie.

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats, Zijperschaats
Vestigingsplaats Schagerbrug
Periode 1920 - 1935

Merktekens

Schagerbrug

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina