Petrus Hubertus Benedictus Stevens

Categorie Schaatsenmaker
Naam Stevens, Petrus Hubertus Benedictus
Geboren Druten / 12-1-1877
Overleden Tiel / 24-2-1957

Beschrijving

Stevens is een zoon van de smid Johannes Stevens in Druten. Hij vestigt zich later als zelfstandig dorpsmid aan de Steegsestraat 76 in Leeuwen. Samen met zijn zoons Johannes (1905) en Hendrikus (1916) maakt hij in klein aantal schoonrijschaatsen kort voor en in de Tweede Wereldoorlog. De schaatsen worden van verenstaal gemaakt. De ijzers zijn 1,5 duim breed en circa 5 mm dik. Timmerman Van Zwan maakt de houten. De schaatsen vormen slechts een bijproduct in een economisch moeilijke periode. Er zijn in totaal circa 50 paar gemaakt.
Zijn zoon Johannes wordt vanaf 1938 smid in Deest en zoon Hendrikus zet de smederij van zijn grootvader in Druten voort.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Steegsestraat 76
Boven-Leeuwen
Periode 1937 - 1943

Merktekens

Boven-Leeuwen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina