Piet Schakel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schakel, Piet
Geboren Polsbroek / 8-4-1864
Overleden Schoonhoven / 28-1-1934

Beschrijving

Zoon van de smid en schaatsenmaker Dirk Schakel in Polsbroek, die in 1894 de smederij van zijn overleden vader in Polsbroek overneemt. Tussen 1909 en 1912 verblijft hij in Dordrecht, maar in 1912 vestigt zich in Schoonhoven.

In de Schoonhovensche Courant van 26 januari 1912 adverteert hij als volgt: ‘Vraagt Schakel’s Schaatsen. Schoonhoven, Wijdstraat 1, P. Schakel.’

Het is mogelijk dat hij nog uit voorraad verkoopt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Wijdstraat 1
Schoonhoven
Periode 1912 - 1920

Merktekens

Schoonhoven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina