Pieter Heij

Categorie Schaatsenmaker
Naam Heij, Pieter
Geboren Zevenhuizen Zh / 21-9-1879
Overleden Gouda / 21-2-1969

Beschrijving

Oudste zoon van de smid Jacobus Heij (Zevenhuizen, 1853) uit Zevenhuizen. Pieter neemt op een gegeven moment de smederij van zijn vader over. Hij maakt zowel krulschaatsen als het ZH-Friese doorlopend model. Heij maakt onder andere schaatsen voor een hardrijder uit Bleiswijk.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Zevenhuizen Zh
Periode 1905 - 1915

Merktekens

Zevenhuizen Zh

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina