Pieter Roozenboom

Categorie Schaatsenmaker
Naam Roozenboom, Pieter
Geboren Oudewater / 11-9-1871
Overleden Oudewater / 3-6-1965

Beschrijving

Pieter Roozenboom is zoon van werkman Marinus Roozenboom uit Oudewater. Als jongen was Pieter Roozenboom stoker, mogelijk bij een plaatselijke smid of bij machinefabriek De Hollandsche IJssel. Na omzwervingen in Schalkwijk en Zuidland keert hij in 1896 terug naar Oudewater als loodgieter. Later is hij zelfstandig smid aan de Marktstraat 8, waar hij ook schaatsen maakte. In 1902 behaalt hij met lof het diploma hoefbeslag in Gouda, samen met schaatsenmaker Jan Schakel die in Benschop woonde. Het diploma werd ook  behaald door de schaatsenmakers Gerrit Vis uit Waddinxveen en Maarten de Rooij, ook uit Waddinxveen.

In de Woerdensche Courant van 3 juni 1965 wordt gewag gemaakt van zijn overlijden als oudste bewoner van de gemeente Oudewater. Hij was toen 93 jaar. Vermeld wordt nog dat hij jarenlang een bestuursfunctie vervulde in de Nederlandse Smedenbond.

Bron

Artikel Tom Streng in Kouwe Drukte nummer 28, januari 2007, bladzijden 8 t/m 10 en nummer 29, april 2007, bladzijden 19, 22 en 23.

Aanvullingen door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Marktstraat 8
Oudewater
Periode 1895 - 1910

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Schaatsen schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Schaats schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Schaats schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Detail schaatsen schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Detail schaatsen schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Merkteken schaatsen schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater
Merkteken schaatsen schaatsenmaker P. Roozenboom, Oudewater

Oudewater

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina