Pieter van Lit

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lit, Pieter van
Geboren Bergambacht / 8-3-1790
Overleden Bergambacht / 13-7-1838

Beschrijving

Zoon van (smid?) Adriaan van Lit ( Berambacht,1768 - Bergambacht, 1819). Van Piet van Lit is bekend dat hij smid is geweest. Op grond van de vermelding door Van der Aa in zijn Aardrijkskundige Beschrijving (1840) wordt aangenomen dat in de smederij van Van Lit schaatsen zijn gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Bergambachter schaats
Vestigingsplaats Bergambacht
Periode 1820 - 1850

Merktekens

Bergambacht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina