Reinder Tjerks Boorsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Boorsma, Reinder Tjerks
Geboren Wergea / 12-1-1866
Overleden Franeker / 19-5-1943

Beschrijving

Reinder Boorsma is een zoon van de timmerman Tjerk Boorsma, die werkt bij schaatsenfabrikant A.K. Hoekstra te Wergea. Reinder wordt eerst smidsknecht bij G. Pool in Wergea en later zelfstandig smid in Warten. Boorsma heeft waarschijnlijk een grote productie gehad. Op 5 mei 1927 verhuist hij naar Beetsterzwaag. In augustus 1928 vertrekt hij alweer naar Oentsjerk. Hij is dan inmiddels zonder beroep. In juni 1933 gaat hij naar Franeker. IJzerwaren N.V. Hartelust te Leeuwarden adverteert in een eigen prijscourant van 4 december 1933 nog met schaatsen van Boorsma.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Warten
Periode 1890 - 1927

Merktekens

RB
Afbeelding merkteken R.Boorsma, Warga
Afbeelding merkteken R.Boorsma uit Warga

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Friese schaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Merkteken schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Merkteken schaatsenmaker R. Boorsma, Warga

Reclames

etiket voor schaatsen R.Boorsma
etiket voor schaatsen R.Boorsma

Warten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina