Scheffermann

Categorie Schaatsenmaker
Naam Scheffermann
Geboren Duitsland
Overleden Duitsland

Bron

Fred de Vegt, 2018

Produktie

Type schaats Breinermoor
Vestigingsplaats Kirchborgum (Duitsland)

Merktekens

PIS
(op Breinermoor schaats)

Kirchborgum (Duitsland)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina