Siebe Geertsema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Geertsema, Siebe
Geboren Kortezwaag (nu: Gorredijk) / 2-5-1890
Overleden Zwolle / 6-10-1968

Beschrijving

In het jaar 1934 wordt de N.V. Friesche Schaatsenfabriek opgericht door Pier Bos en Siebe Geertsema, die zwagers van elkaar zijn. Pier Bosch komt in 1918 naar Heerenveen, waar hij aan het Breedpad een winkel heeft in touw en leer. Ook Geertsema zit in de touwhandel en werkt bij Lankhorst in Sneek. In zijn touw- en leerwinkel verkoopt Bos ook schaatsen, met name van E. Vonk uit Oudeschoot.

Rond 1930 begint hij ook zelf in opdracht schaatsen te monteren en te verkopen. Vanaf 1934 worden er alleen nog zelfgemonteerde schaatsen verkocht door Bos. In 1935 zijn er in de schaatsenmakerij drie man in dienst. Eén daarvan is een vroegere smid die bij G.S. Ruiter in Akkrum en bij E. Vonk in Oudeschoot heeft gewerkt. Geertsema draagt in belangrijke mate zorg voor het beginkapitaal van de N.V. Friesche Schaatsenfabriek.

Ondanks dat er eigen personeel in dienst is worden er – om aan de grote vraag te kunnen voldoen – ook ijzers van anderen betrokken. Zo worden er bijvoorbeeld ijzers geleverd door Pieter de Jong uit Terhorne. Sytse van der Molen heeft vele ijzers voor Bos en Geertsema gerecht. Een belangrijke houtmaker is een zekere Hoekstra uit IJlst.

Al vrij snel neemt het bedrijf een grote vlucht en na vijf jaar werken er al twintig mensen. Het bedrijf aan de Badweg in Heerenveen is aan het eind van de jaren dertig één van de grootste schaatsenfabrieken van Friesland. In 1939 neemt men de restantpartij schaatsen over van B. de Boer in Winschoten, die in dat jaar is gestorven. Vandaar dat men het merkteken Vliegende Hollander W.G. ook op schaatsen kan tegenkomen met een etiket van de N.V. Friesche Schaatsenfabriek. In 1940 zijn er maar liefst veertig personeelsleden.

Er worden in totaal 25 modellen door de N.V. gefabriceerd. In klein aantal zijn door het bedrijf na de Tweede Wereldoorlog ook noren gemaakt. De N.V. Friesche Schaatsenfabriek is de eerste staalleverancier voor Havekotte, de maker van de later bekend geworden Viking noren. De N.V. Friesche Schaatsenfabriek verkoopt buiten de provincie Friesland meer schaatsen dan er binnen.

Het Kampioenschap van Nederland op de korte baan wordt in 1940 gewonnen op Super PB-schaatsen. Ook de winnaar van van de Noordhoek-Dorpentocht rijdt in 1940 op Super PB-schaatsen. In de oorlogsjaren waren Geertsema en Bos aanhangers van de NSB. In maart 1946 worden zij hier voor veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf onder aftrek internering en wordt hen de kiesrechten ontzegd voor 10 jaar. Met deze veroordeling is de rol van Geertsema als directeur ten einde. In 1947 verhuist hij naar Zwolle en gaat daar rentenieren. Klaas Bos, de zoon van P. Bos neemt de leiding van de fabriek over.

Vanaf 1955 wordt begonnen met de vervaardiging van andere producten en met de bouw van jachten. De productie van schaatsen wordt stopgezet. Het is een te weergevoelige productie-activiteit. Na talloze directiewisselingen krijgt de Friesche schaatsenfabriek in 1972 een nieuwe naam: ‘De Friesche Schaats B.V.’. Daarmee wordt de herinnering aan de vroegere bloeiperiode van het bedrijf hoog gehouden.

Zie ook Pier Bos - Heerenveen

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aanpassing 4e alinea Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Metalen kunstschaats
Vestigingsplaats Heerenveen
Periode 1934 - 1955
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten, Prijslijsten

Merktekens

Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
Merkteken schaatsenmaker P.Bos Heerenveen
Afbeelding merkteken P.Bos Heerenveen
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen
(in een kader)
Afbeelding merkteken S.Geertsema Heerenveen

Fotogalerij

Schaatsdoos Super PB, NV De Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Schaatsdoos Super PB, NV De Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Schaatsdoos Super PB, NV De Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Schaatsdoos Super PB, NV De Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Schaatsdoos Super PB, NV De Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Schaatsdoos Super PB, NV De Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Friese doorloper Kampioenschaats schaatsenmaker Siebe Geertsema Heerenveen
Friese doorloper schaatsenmaker Siebe Geertsema Heerenveen met merk P.B.Heerenveen en etiket Kampioenschaats (voor verkoper Sieben&Co Amsterdam?)
Merkteken P.B. schaatsenmaker Siebe Geertsema Heerenveen
Merk P.B. op Friese doorloper Kampioenschaats schaatsenmaker Siebe Geertsema Heerenveen
Friese doorloper schaatsenmaker S. Geertsema Heerenveen
Friese doorloper schaatsenmaker S. Geertsema Heerenveen Merk FRIESLAND
Merkteken FRIESLAND schaatsenmaker S. Geertsema Heerenveen
Merkteken FRIESLAND schaatsenmaker S. Geertsema Heerenveen
Friese doorloper merkteken POOLSTER schaatsenmaker S. Geertsema,  Heerenveen
Friese doorloper merkteken POOLSTER schaatsenmaker S. Geertsema, Heerenveen
Houten noor schaatsenmaker Pier Bos Heerenveen
Houten noor schaatsenmaker Pier Bos Heerenveen
Merkteken PB HEERENVEEN schaatsenmaker P. Bos Heerenveen
Merkteken PB HEERENVEEN schaatsenmaker P. Bos Heerenveen

Reclames

etiket voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket Winter Koninkje voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket Winter Koninkje voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket Poolster voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket Poolster voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket Poolvos voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket Poolvos voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
etiket voor schaatsen PB van Bos en Geertsema Heerenveen
Affiche Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Affiche Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen; eigenaren P.Bos en S.Geertsema
Affiche Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Affiche Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen; eigenaren P.Bos en S.Geertsema
Affiche Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Affiche Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen; eigenaren P.Bos en S.Geertsema
Schaatsdoos Super PB  Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen
Schaatsdoos Super PB Friesche Schaatsenfabriek, Heerenveen; eigenaren P. Bos en S. Geertsema
Advertentie ca. 1930 schaatsenmaker P.Bos, Heerenveen
Advertentie ca. 1930 schaatsenmaker P.Bos, Heerenveen
Advertentie 1933 schaatsenmaker P.Bos, Heerenveen
Advertentie schaatsenmaker P.Bos, Heerenveen Nieuwsblad van Friesland d.d. 6 december 1933
Advertentie 1934 schaatsenmaker P.Bos, Heerenveen
Advertentie schaatsenmaker P.Bos, Heerenveen Nieuwsblad van Friesland d.d. 1934
Voorkant folder ca.1940 NV DE Friesche Schaatsenfabrieken, Heerenveen
Voorkant folder ca.1940 NV DE Friesche Schaatsenfabrieken, Heerenveen
Voorkant folder 1949-1950 NV De Friesche Schaatsenfabrieken, Heerenveen
Voorkant folder 1949-1950 NV De Friesche Schaatsenfabrieken, Heerenveen

Heerenveen

Documenten

Folder NV Fiese Schaatsenfabriek Heerenveen ca.1940 Download Catalogus NV Fiese Schaatsenfabriek Heerenveen 1949-1950 Download Folder Verkoopprijzen NV Fiese Schaatsenfabriek Heerenveen 1963-64 Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina