Sjoerd Tomas Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Sjoerd Tomas
Geboren IJlst / 1798
Overleden IJlst / 6-8-1879

Beschrijving

Zoon van grofsmid Tomas Sjoerds Faber (1772-1826) en broer van schaatsenmaker Jacob Thomas Faber uit IJlst. In de Leeuwarder Courant van 13 december 1853 adverteert ijzerhandelaar H. Borgrink met IJlster schaatsen van S.T. Faber.

Zie ook zijn broer Jacob Thomas Faber - IJlst

Bron

Wiebe Blauw, 2019

Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats IJlst
Periode 1853

Merktekens

Fotogalerij

Inschrijving S.T. Faber in bevolkingsregister IJlst in 1811
Inschrijving S.T. Faber in bevolkingsregister IJlst in 1811

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina