Jacob Thomas Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Jacob Thomas
Geboren IJlst / 9-8-1804
Overleden IJlst / 23-10-1859

Beschrijving

De naam Faber komt in IJlst reeds in de 18de eeuw voor. In het quotisatiekohier van 1749 van IJlst is sprake van een Jacob Faber die ‘mr. Grofsmid’ is. De eerst smid Faber waarvan bekend is dat hij schaatsen maakte is ook een Jacob Faber. Hij is een zoon van smid Thomas Sjoerds Faber (1772-1826). Ook Jacob wordt grofsmid. IJzerkoopman H. Borgrink uit Leeuwarden adverteert in de Leeuwarder Courant van 17 december 1847 met IJlster schaatsen van Faber, ‘die gelijk eene reeks van jaren met zo veel roem bekend zijn’. Vermoedelijk wordt hiermee Jacob Thomas Faber bedoeld. In het Algemeen Handelsblad van 23 december 1847 adverteert het ‘Van Ouds Bekende Schaatsenmagazijn’ aan de Heiligenweg in Amsterdam met ‘Echte Vriesche schaatsen merk J.F.’. Acht dagen later staat er in het Algemeen Handelsblad eenzelfde advertentie van verkoper J. Drayer Junior uit Amsterdam. In de Provinciale Groninger Courant van 22 december 1848 en van 30 november 1849 wordt de volgende advertentie aangetroffen, ondertekend door J.F. (sic) Faber: ‘Vriesche Schaatsen. De ondergeteekende berigt door deze, dat de door hem gemaakte Schaatsen te Groningen alleen te bekomen zijn bij W.C. Ter Vehn, ijzerkooper in de Brugstraat.’ In de Provinciale Groninger Courant van 13 december 1853, van 20 januari 1855 en van 3 december 1856 wordt dezelfde advertentie geplaatst, nu ondertekend door J.T. Faber. Het Algemeen Handelsblad noemt op 24 december 1855 voor het laatst de ‘Echte Vriesche gemerkt JF’.

Zie ook zijn broer Sjoerd Tomas Faber - IJlst

Zie ook zijn zoon Thomas Jacob Faber - IJlst

Zie ook zijn zoon Cornelis Jacob Faber - IJlst

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats IJlst
Periode 1830 - 1860

Merktekens

J.F.
(alleen bekend uit advertenties)

Fotogalerij

Stamboom schaatsenmaker J.T Faber, IJlst
Stamboom schaatsenmaker J.T Faber, IJlst

Reclames

Advertentie 1847 schaatsenmaker J.T. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker J.T. Faber, IJlst Groninger Courant d.d. 17 december 1847
Advertentie 1849 schaatsenmaker J.T. Faber, IJlst
Advertentie schaatsenmaker J.T. Faber, IJlst Groninger Courant d.d. 30 november1849; ondertekend met J.F. (sic) Faber

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina