Theodorus Hendrikus Berndsen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Berndsen, Theodorus Hendrikus
Geboren Valburg / 8-7-1898
Overleden Nieuwerkerk aan den IJssel / 5-4-1979

Beschrijving

Berndsen komt in november 1924 van Kethel en Spaland naar Nieuwerkerk, waar hij smid wordt. In 1939 begint hij in klein aantal schoonrijschaatsen te maken. Ook tijdens de eerste oorlogsjaren worden er schoonrijschaatsen gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IJssel
Periode 1939 - 1944

Merktekens

Nieuwerkerk aan den IJssel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina