Theodorus Jozefus Boelen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Boelen, Theodorus Jozefus
Geboren Haarsteeg / 22-3-1895
Overleden Vlijmen / 7-10-1989

Beschrijving

Boelen is een zoon van de schoenmaker Walterus Boelen uit Haarsteeg. Eerst wil hij bakker worden, maar dat bevalt toch niet. Hij besluit het smidsvak in te gaan en heeft bij diverse smeden als knecht gewerkt: bij Willem Lamoen in Haarsteeg, bij de firma Verhulst in Waalwijk, bij Van den Bosch in Sprang-Capelle, op een werf in Heusden en bij Johan van Weijenberg in Vlijmen. Rond 1920 begint hij zelf een fietsenzaak annex smederij. Hij leent ƒ 1.000,- van zijn rijke dorpsgenoot Huib Vugts, die zijn paarden door Boelen wil laten beslaan. Met het geld gaat hij naar Rotterdam en koopt er een aambeeld en smidsgereedschap.

Hij is een inventief smid en maakt ook schaatsen. Als grondmateriaal gebruikt hij altijd oude vijlen. In het begin worden alleen krulschaatsen gemaakt, later ook Friese schaatsen en schoonrijschaatsen in twee modellen. Het botje of  halve draaier is een model dat tussen de schoonrijschaats en de Friese schaats in zit. De draaier is de  schoonrijschaats die voor eindigt met een klein puntje omhoog. Er worden per ijswinter circa 10 paar schaatsen  gemaakt voor de dorpsbewoners en er zit maar een kleine verdienste aan. In Haarsteeg wordt in het eerste kwart van de 20ste eeuw veelal op de Nieuwe Wiel geschaatst, totdat rond 1934 een man verdrinkt in de plas. Daarna wordt er alleen nog maar op het Oude Maasje geschaatst.

Boelen heeft tot circa 1938 schaatsen gemaakt. De smederij is na de oorlog voortgezet door enkele zonen, die het bedrijf verder hebben ontwikkeld tot een constructiewerkplaats.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Haarsteeg
Periode 1920 - 1938

Merktekens

Th.B.
(?)

Haarsteeg

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina