Thomas Francois Bastet

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Bastet, Thomas Francois
Geboren Amsterdam / 26-8-1857
Overleden Amsterdam / 12-4-1900

Beschrijving

Thomas Francois Bastet (geb. Den Haag, 13-1-1828, overl. Laren, 29-5-1889) komt in 1857 naar Amsterdam als instrumentmaker. Hij is oprichter van de Coutellerie Royale T.F. Bastet.
Thomas Francois is zoon van instrumentmaker Francois Daniel Bastet (Den Haag, 1795 – Den Haag, 1864).

Na zijn dood zet zijn zoon het bedrijf voort. Dit is eveneens een Thomas Francois Bastet (geb. Amsterdam 26-8-1857, overl. Amsterdam, 12-4-1900). 

Deze Thomas Francois Bastet vestigt zich rond 1880 als messenmaker in de Kalverstraat te Amsterdam. De Bastets behoren tot een Hugenoots geslacht, dat aan het eind van 17de eeuw uit Frankrijk vluchtte en zich in Den Haag vestigde. Het waren messenmakers en wapensmeden afkomstig uit Drome in Zuid-Frankrijk. Hij is de eerste in de Kalverstraat die van electriciteit gebruik maakt. In het Adresboek van Amsterdam van 1859/60 wordt T.F. Bastet reeds genoemd als ‘Fabriek van chirurgicale instrumenten en messenmaker’. Van 1879 tot 1910 wordt hij vermeld als instrumentmaker. Het staal dat hij voor de messen nodig heeft, betrekt hij uit Sheffield. Waarschijnlijk komt hier ook het staal vandaan, dat hij voor het schaatsenmaken gebruikt. Bastet is voor het bestekwerk tevens hofleverancier. De koninklijke familie gebruikt nog steeds Bastet-couverts. Deze zijn vermoedelijk geleverd aan koning Willem III of aan koningin-regentes Emma, want in 1900 overlijdt Bastet. Of hij ook schaatsen aan de koninklijke familie heeft geleverd is niet bekend. Op 3 december 1890 adverteert Bastet in het Algemeen Handelsblad als ‘Coutellerie Royale’ met schaatsen. In een advertentie voor scheermessen in 1870 noemt hij zich reeds hofleverancier. In het boek Wintersport van W. Mulier uit 1893 vermeldt de schrijver de firma Bastet naast Hoekstra (Warga), Ruiter (Akkrum) en De Rooij (Waddinxveen) als schaatsenmaker. Mulier zegt (pag. 46), dat men bij de firma Bastet te Amsterdam steeds de zekerheid heeft, de schaats te ontvangen, die men vraagt. Na de dood van Bastet in 1900 wordt het bedrijf nog enkele jaren door familieleden voortgezet. Daarna wordt het bedrijf verkocht.

De eerste advertentie van T.F. Bastet met schaatsen is van 31-12-1887 en de laatste van 24-11-1923 !

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aangepast door Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Dowlerschaats, Krulschaats, Metalen Noren
Vestigingsplaats Kalverstraat 173
Amsterdam
Periode circa 1887 - 1924

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Merkteken schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam

Fotogalerij

Engelse Dowler patent schaatsen schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Engelse Dowler patent schaatsen schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Engelse Dowler patent schaatsen merkteken schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Engelse Dowler patent schaatsen merkteken schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Krulschaatsen schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Krulschaatsen schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Detail krulschaatsen schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Detail krulschaatsen schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam

Reclames

Advertentie 1887 schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Advertentie schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam Nieuws van de Dag 13 december 1887
Advertentie 1923 schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Advertentie schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam Nieuwsblad van Friesland 27 november 1923
Advertentie 1924 schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam
Advertentie schaatsenverkoper T.F. Bastet, Amsterdam Algemeen Handelsblad 9 januari 1924

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina