V in beeldmerk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam V in beeldmerk - Onbekende maker

Beschrijving

Gemaakt door een onbekende schaatsenmaker, mogelijk in Zuid-Holland. Wellich is de letter V van de schaatsenmaker De Vlieg.

Produktie

Type schaats Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats

Merktekens

Merkteken V in beeldmerk onbekende schaatsenmaker

Fotogalerij

Krulschaats merkteken V in beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Krulschaats merkteken V in beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Merkteken V in beeldmerk krulschaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken V in beeldmerk krulschaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken V in beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Merkteken V in beeldmerk onbekende schaatsenmaker
Zuid-Holland-Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Zuid-Holland-Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaatsen onbekende schaatsenmaker
Zuid-Holland-Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Zuid-Holland-Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaatsen onbekende schaatsenmaker
Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Beeldmerk Friese schaats onbekende schaatsenmaker
Beeldmerk Friese schaats onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina