Wigle van der Meer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meer, Wigle van der
Geboren Tersoal / 14-7-1878
Overleden Joure / 22-12-1952

Beschrijving

Wigle van der Meer is een zoon van een timmerman/molenmaker. Hij is timmerknecht in Sneek tot 1907. Daarna treedt hij in dienst bij schaatsenfabrikant A.K. Hoekstra in Wergea, waar hij het maken van schaatshouten leert. In mei 1911 begint hij een eigen timmerbedrijf aan het Krúspaed in Earnewâld. Hij bouwt er een nieuw woonhuis annex werkplaats. ’s Winters maakt hij als stopwerk schaatshouten. Eerst doet hij dat op bestelling voor A.K. Hoekstra. Later koopt hij ijzers van Hoekstra en brengt zelf de schaatsen op de markt via verkoopadressen. Na 1925 betrekt hij de ijzers van K. Meinderts uit Wergea (in 1927 50 paar) en bij R. Nauta uit IJlst. In de ijzers slaat hij zijn eigen naam. Bij het schaatsenmaken wordt hij geassisteerd door zijn tweede zoon Jarich (1912). De schaatsen worden gemaakt en gelakt op de eerste etage van het pand.

Wigle van der Meer maakt ook schaatsen voor opdrachtgevers van buiten Friesland. Zo worden voor groothandel G.A.A. van der Wall uit Arnhem schoonrijschaatsen gemaakt onder het merk GELRIA. Voor handelaar Eilander uit Olst maakt hij doorlopers. Na de strenge winter van 1929 vertrekt het gezin naar Sneek, waar het schaatsenmaken wordt voortgezet. Zijn laatste grote bouwproject in Earnewâld was de pastorie van de Hervormde Kerk.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Zwierschaats
Vestigingsplaats Krúpaed
Earnewâld
Periode 1911 - 1929

Merktekens

W.v.d.Meer & Zn - Eernewoude
GELRIA

Earnewâld

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina