Zwierschaats

Periode 1600 - 1980
Plaats productie Het zwieren komt in heel Nederland voor, maar het minst in Friesland.
Land Nederland

Oorsprong

De zwierschaats is in feite een schaats van alle tijden. Het stelde de schaatser in staat om korte bochten te beschrijven. De zwierschaats kan gezien worden als de pendant van de kunstschaats in het buitenland. In de loop van de 19de eeuw wordt het kunstrijden internationaal een aparte discipline. In Nederland is het maken van sprongen zoals bij het kunstrijden nooit populair geworden, maar wel het beschrijven van mooie buitenwaartse bogen. In de 19e eeuw werden zwierschaatsen ook wel Hollandse baanschaatsen genoemd. De Hollandse baanschaats is een verzamelbegrip voor alle schaatsen die geschikt zijn om op een zwierige manier mee over een landijsbaan te rijden en eventueel korte tochtjes.

Omschrijving

De zwierschaats heeft een kort ijzer, zowel bij de hak als bij de teen loopt het ijzer enkele centimeters door. Bovendien heeft de zwier schaats een ronding van 6 tot 10 meter. Dat is te vergelijken met een kunstschaats. Een zwierschaats heeft evenwel nooit kartels voor de afzet voor een sprong. Een zwierschaats is ook geen schoonrijschaats, die een ronding van 12 meter heeft. Op zwierschaatsen kun je niet schoonrijden. Nu is het wel zo dat er vroeger van 1880 tot 1940 meer zwierig werd schoongereden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Zwierschaats
Zwierschaats (foto en collectie Frits Locher 2016)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina