Wilhelmus Franciscus Antonius Burgers

Categorie Schaatsenmaker
Naam Burgers, Wilhelmus Franciscus Antonius
Geboren Everdingen / 30-8-1864
Overleden Everdingen / 27-7-1943

Beschrijving

Willem is een zoon van de wagenmaker Jacobus Burgers uit Everdingen, die na verloop van tijd de smederij van Van Os aan de Lekdijk overneemt. Zijn zoon Jacobus Burgers neemt later de smederij over en ook hij maakt schaatsen. Waarschijnlijk tot 1920. Het zijn rechte schaatsen met de voorkant in de vorm van een klomp.

Een broer van Jacobus levert de stapels. De houten worden in de smederij op maat gemaakt. Naast het schaatsenmaken worden er in de stille tijd ook veel hakmessen en snijmessen gemaakt, die door het hele land worden verkocht.

In de bevolkingsregisters van de gemeente Vianen zijn Willem en Jacobus Burgers in de periode 1902 tot 1924 beiden als ‘ondergeschikt’ vermeld, hetgeen zou betekenen dat zij niet zelfstandig een beroep uitoefenen.

Zie ook Jacobus Burgers - Everdingen

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Lekdijk
Everdingen
Periode 1890 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W. F. A. Burgers, Everdingen

Fotogalerij

Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker W. F. A. Burgers, Everdingen
Zuid-Hollands-Friese schaats schaatsenmaker W. F. A. Burgers, Everdingen
Merkteken schaatsenmaker W. F. A. Burgers, Everdingen
Merkteken schaatsenmaker W. F. A. Burgers, Everdingen

Everdingen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina