Wilhelmus Gerardus Doodkorte

Categorie Schaatsenmaker
Naam Doodkorte, Wilhelmus Gerardus
Geboren Leeuwarden / 5-10-1877
Overleden Leeuwarden / 9-7-1951

Beschrijving

Doodkorte is een zoon van huisverwer en portretschilder Johannes Hendrikus Dookorte uit Leeuwarden. In 1894 verblijft hij een tijd in Haarlem en tussen 1902 en 1905 in Amsterdam. In 1906 begint hij een rijtuigmakerij tussen de Prinsentuin en de Vrouwenpoortsbrug, vlak onder de Oldehove. Naast hem is carrosseriebouwer Visser gevestigd. Doodkorte heeft zelf een smid in dienst en zo kan hij in de stille wintertijd ook schaatsen maken. Het tussenvoegsel ‘ELSF’ in een van de
naamstempels betekent: ‘Eerste Leeuwarder Schaatsen Fabriek’. In 1932 stopt hij met de zaak. Vlak voor zijn pand eindigde de Elfstedentocht toen deze nog in de binnenstad op de stadsgrachten de finish had.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Leeuwarden
Periode 1910 - 1920

Merktekens

Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden
Friese schaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Veiligheidsschaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden
Veiligheidsschaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden
Merkteken Veiligheidsschaats schaatsenmaker Doodkorte, Leeuwarden

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina