Wilhelmus Rullens

Categorie Schaatsenmaker
Naam Rullens, Wilhelmus
Geboren Made / 4-2-1898
Overleden Made / 6-3-1959

Beschrijving

Zoon van de winkelier Pieter Rullens uit Made. Hij wordt zelf rijwielhersteller in Made. In 1936 zoekt hij bijverdiensten en gaat schaatsenmaken, samen met zijn zoon. Er zijn tot 1944 circa 10 paar krulschaatsen gemaakt en 100 paar schoonrijschaatsen. Ze worden in Made en omgeving verkocht. Onder andere heeft Anton Verhoeven, de Elfstedencrack uit Dussen, ze wel verkocht. Het ijzer wordt door Rullens zelf gesmeed en het staal op het ijzer geweld. Vervolgens worden ze eerst met een vijl geslepen. Ook het gewone schaatsenslijpen gebeurde met een vijl. Het houtwerk wordt door de kruiwagenmaker Beljaars, bijgenaam ome Tee, gemaakt. Rullens is een kundig smid die ook slingermachientjes maakte. De smederij wordt later een rijwielzaak.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Made
Periode 1936 - 1944

Merktekens

Made

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina