Willem Bos

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bos, Willem
Geboren De Bilt / 6-3-1863
Overleden Bodegraven / 15-8-1935

Beschrijving

Willem Bos is een zoon van de wagenmaker Nicolaas Bos uit De Bilt. Hij werkt als krullenjongen bij zijn vader en later bij rijtuigfabriek Bijnes in De Bilt. Daarna gaat hij als smidsknecht naar Vianen, waar hij ƒ 0,75 per week verdient.

In april 1883 treedt hij in dienst bij smid en schaatsenmaker Th. de Vlieg in Bodegraven. Bij De Vlieg leert hij het schaatsenmaken. Na diens overlijden in 1896 neemt Bos de smederij over en blijft schaatsen maken. Eerst produceert hij krulschaatsen, die mooi worden afgewerkt en een fraaie toon hebben. Het is een vrij zware krul, die iets wordt uitgesmeed. Later maakt hij ook schoonrijschaatsen.

Begin 1900 kan hij anderhalf jaar niet werken wegens een breuk. Hij maakt daarna nog tot 1920 schaatsen. De stapels worden onder andere gemaakt door wagenmaker Dick Dijs.

Willem Bos is een vooruitstrevend man. Hij gebruikt al vroeg een gasmotor op stadsgas voor de boormachine en de slijpmachine. Met het vervaardigen van schaatsen wordt al in de zomer begonnen. Twee zonen van Willem Bos zetten de smederij vanaf 1920 voort.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Bodegraven
Periode 1896 - 1935

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W.Bos, Bodegraven
Merkteken schaatsenmaker W.BOS, Bodegraven

Fotogalerij

Schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
Schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
Merkteken schoonrijschaats schaatsenmaker W.Bos Bodegraven
W.Bos is opvolger van schaatsenmaker Theodorus Vlieg die het merkteken T gebruikte

Bodegraven

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina