Willem de Vries

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vries, Willem de
Geboren IJlst / 28-8-1902
Overleden IJlst / 9-8-1962

Beschrijving

In 1922 vormen Klaas de Vries en zijn zoon Willem een vennootschap. Zij richten een zelfstandige schaatsen- en houtwarenfabriek op. Na de dood van Klaas de Vries in 1935 zet zoon Willem het bedrijf alleen voort. Rond 1960 neemt Eeltje de Vries, zoon van Willem, het bedrijf over.

Zie voor informatie over Willem de Vries de pagina over zijn vader Klaas Eeltje de Vries - IJlst.

Zie ook zijn zoon schaatsenmaker Eeltje de Vries- IJlst

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Brabants Klompje
Vestigingsplaats Uilenburg
IJlst
Periode 1922 - 1960
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten, Prijslijsten

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina