Willem Johannes Cordel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Cordel, Willem Johannes
Geboren Franeker / 17-1-1854
Overleden Groningen / 2-12-1935

Beschrijving

Willem Cordel werkt als smidsknecht bij smid J. Broekstra in Engwierum. Als Broekstra overlijdt neemt Cordel de zaken waar. In 1882 trouwt Cordel met de weduwe van Broekstra. Rond 1920 neemt zijn zoon Johannes de smederij over. Er worden dan al geen schaatsen meer gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Veiligheidsschaats
Vestigingsplaats Engwierum
Periode 1910 - 1920

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum
Veiligheidsschaats schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum
Merkteken schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum
Merkteken schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum

Reclames

Brievenhoofd schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum
Brievenhoofd schaatsenmaker W. Cordel, Engwierum

Engwierum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina