Willem Seves

Categorie Schaatsenmaker
Naam Seves, Willem

Beschrijving

Willem Seves is orthopedisch schoentechnicus en oprichter van schoenmakerij Seves Sports in 1991. Uit ervaringen met de sportwereld heeft hij onder andere de Seves Custom schaatsschoen ontwikkeld. Er bleek zoveel vraag naar dat de Seves schaatsschoenen als snel het grootste deel van de productie van Seves Sports in beslag nam. De schoenen werden geassembleerd met onderstellen van andere makers. Bekende schaatsers als Carl Verheijen, Kjeld Nuis en Jenny Wolf rijden op Seves schaatschoenen.

Vanaf 1997 tot op heden worden de custom made schaats- / skeeler- en / wielerschoenen gemaakt op de locatie in Nijverdal.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001
Willem Seves

Produktie

Type schaats Klapschaats, Metalen Noren
Vestigingsplaats Van den Bergsweg 7
Nijverdal
Periode 1997

Merktekens

SEVES

Nijverdal

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina