Willem Stichter

Categorie Schaatsenmaker
Naam Stichter, Willem
Geboren Nieuwveen / 16-12-1846
Overleden Nieuwveen / 14-12-1932

Beschrijving

Zoon van de smid Hendrik Stichter uit Nieuwveen. Hij neemt omstreeks 1875 de smederij van zijn vader over. De smederij van de katholieke Willem Stichter staat naast de smederij van de protestants-christelijke Akerboom.

Willem maakt krulschaatsen en vermoedelijk ook ZH-Friese schaatsen. Timmerman Kok levert onder andere de houten voor de schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Krulschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Nieuwveen
Periode 1875 - 1910

Merktekens

Nieuwveen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina