Willem Trappenburg

Categorie Schaatsenmaker
Naam Trappenburg, Willem
Geboren onbekend / 12-11-1896
Overleden Hilversum / 17-12-1968

Beschrijving

Willem is een zoon van de smid en schaatsenmaker Aart Trappenburg. In 1948 heeft hij in elk geval vier paar kunstschaatsen gemaakt voor twee jongens uit Leerbroek die ieder hun meisje met nieuwe schaatsen wilden verrassen. Zij konden geen gewone Friese schaatsen bemachtigen en hoorden dat Willem Trappenburg nog schaatsen maakte. De schaatsen deden niet onder voor de Friese metalen kunstschaatsen. Trappenburg zou bovendien bij houten schoonrijschaatsen de houten hebben vervangen door metalen voetplaten.

Zie ook schaatsenmaker A.Trappenburg, Noordeloos

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Metalen kunstschaats
Vestigingsplaats Noordeloos
Periode 1945 - 1950

Merktekens

Noordeloos

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina