Aart Trappenburg

Categorie Schaatsenmaker
Naam Trappenburg, Aart
Geboren Noordeloos / 17-3-1867
Overleden Noordeloos / 24-9-1903

Beschrijving

Aart is een zoon van de hoefsmid Cornelis Trappenburg in Noordeloos. Zijn neef (?) Willem, zoon van Herber Trappenburg, was timmerman in Noordeloos.

Aart maakt Ameider schaatsen. Het is denkbaar dat Arie Trappenburg de maker is van de ‘Noordeloosche schaatsen’, waarmee C.F. Mill uit Gorkum adverteert op 28 november 1890 in het Advertentieblad voor Gorinchem en omgeving. Het kunnen evenwel ook de schaatsen zijn die Van Mill zelf maakt, omdat de Ameider klomp die Van Mill maakt daar bekend staat als Noordelose schaats. In hetzelfde Advertentieblad van 11 december 1908 en 1 januari 1909 adverteert H. van der Haven uit Nieuwendijk met: ‘De van Oudsbekende en zoozeer gezochte Noorloosche Schaatsen zijn voor Nieuwendijk en Omstreken verkrijgbaar bij H. van der Haven te Nieuwendijk.’

Wie de maker van deze schaatsen is, is niet duidelijk. Zoon Willem is nog te jong. Misschien wordt geduid op een bepaald model of gaat het om de verkoop van een oude voorraad.

Zie ook schaatsenmaker W.Trappenburg, Noordeloos

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Ameider klomp
Vestigingsplaats Noordeloos
Periode 1890 - 1903

Merktekens

Reclames

Advertentie 1890 schaatsenmaker A.Trappenburg, Noordeloos
Advertentie schaatsenmaker A.Trappenburg, Noordeloos Gorcumse Courant d.d. december 1890

Noordeloos

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina