Willem van Empel

Categorie Schaatsenmaker
Naam Empel, Willem van
Geboren Beusichem / 3-6-1877
Overleden Opijnen / 12-6-1969

Beschrijving

Willem van Empel is een zoon van de smid Gerrit Marinus van Empel uit Beusichem. Op twaalfjarige leeftijd verliest hij zijn moeder en gaat hij samen met een broer en een zus wonen bij zijn grootmoeder in Opijnen.

Hij wordt evenals zijn vader grof- en hoefsmid en dient onder andere bij smid Baggerman in Est (de smederij brandt later af), bij smid Kruys in Herwijnen, die daar aan de dijk gevestigd was en in Haaften. Rond 1905, als hij nog niet getrouwd is, begint Van Empel zelf smidswerk te doen in een schuurtje in de Stoepstraat. Enkele jaren later trouwt hij met een dochter van een timmerman uit Elst. In 1910 laat hij een nieuwe smederij bouwen aan de Zandstraat. Hij maakt schaatsen, eerst krulschaatsen, later, vermoedelijk na 1920, ook bootjes (schoonrijschaatsen). De houtjes komen vermoedelijk uit Tiel van Jonkers.

Van Empel kan zelf niet schaatsen, maar hij vindt het wel mooi werk om schaatsen te maken. Tijdens een drukke periode neemt hij een knecht in dienst die het ‘gewone’ smidswerk doet, terwijl hij de schaatsen maakt en slijpt.
Tot 1930 worden regelmatig schaatsen gemaakt. Daarna neemt de productie af, mede omdat er weinig ijswinters zijn. Hij heeft tot 1940 nog wel enkele schaatsen gemaakt. In 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, moet het gezin evacueren naar Heiloo. Pas na de oorlog is het in de smederij teruggekeerd. Na de oorlog zijn geen schaatsen meer gemaakt.

In de jaren vijftig heeft een zoon van Van Empel de smederij nog een tijdje gehad, maar deze is vroeg gestorven. Daarna is de smederij overgenomen door Van Heun, een schoonzoon van Van Empel.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats, Krulschaats, Schoonrijschaats
Vestigingsplaats Zandstraat
Opijnen
Periode 1910 - 1930

Merktekens

Opijnen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina