Combinoor

Periode 1954 - 1955
Plaats productie Friesland, IJlst
Regio’s / plaatsen Provincie Friesland, IJlst
Land Nederland

Oorsprong

In de loop van de jaren vijftig van de 20ste eeuw kwamen er langzamerhand steeds meer uit Noorwegen geïmporteerde hoge noren op het Nederlandse ijs. In de tweede helft van de jaren veertig van de 20ste eeuw waren Jac.J. Lassche en J. Havekotte in Amsterdam begonnen met het maken van noren. Om de noren te kunnen beconcurreren bracht J. Nooitgedagt in IJlst een houten noor op de markt onder de naam combinoor. Het ontwerp was van de schaatstrainer en Elfstedenrijder Jan Kaay, die toen in Wageningen woonde. De prototypes van de combinoor werden gemaakt door de werktuigkundige Van de Peppel, eveneens uit Wageningen.

De schaats lijkt veel op de Rodenhuis- Kingmaschaats die 60 jaar eerder door de firma D.G. Minkema in Oosterlittens was gemaakt. Het is niet bekend of Kaay of Van Peppel de Rodenhuis- Kingmaschaats hebben gekend. In 1955 is aan de firma J. Nooitgedagt patent verleend op het model.

NB. Overigens had de Firma N.V. Schaatsenfabrieken, Heerenveen van de firmanten Bos en Geertsema zich tijdens de oorlog al gebogen over een vervanging voor de hoge noor aangezien staal in de oorlog moeilijk te verkrijgen was. Zij ontwierpen een noor waarbij én de buis waar de schenkel in ligt, én de potten waarop de voetplaten worden bevestigd, van beukenhout waren gemaakt. Op 22 januari 1942 werd op deze vinding octrooi aangevraagd. Waarschijnlijk is de octrooiaanvraag niet in behandeling genomen, want pas 15 mei 1946 wordt de octrooiaanvraag openbaar gemaakt. Of het octrooi is verleend, is niet bekend. Wel is zeker dat het model nooit in productie is gekomen.

Omschrijving

De combinoor is een houten schaats met een rechte schenkel waarop een buis is bevestigd zoals gebruikelijk is bij noren. De schaats heeft een houten voetstapel, waardoor hij veel weg heeft van een Sthee mannoor. De schenkel loopt aan de voor- en de achterzijde iets verder door dan de stapel lang is. De stapel is wel langer dan die van de Rodenhuis- Kingmaschaats. In vergelijking met de gewone Stheemannoor is de combinoor een vrij zware schaats.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Fotogalerij

Combinoor
Combinoor (foto en collectie Frits Locher 2016)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina