Jan Alderts Nooitgedagt

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nooitgedagt, Jan Alderts
Geboren onbekend / 29-3-1897
Overleden IJlst / 17-5-1982

Beschrijving

Halverwege de jaren dertig van de 20ste eeuw komt de leiding van de firma Nooitgedagt in handen van een nieuw viermanschap: Jan Jarigs is een zoon van Jarig Nooitgedagt en Jan Aldert is een zoon van Aldert Nooitgedagt. Zij vormen de derde generatie Nooitgedagt. Het viermanschap wordt gecompleteerd door Tjitte Jentje die een zoon is van Jan Jarigs Nooitgedagt en door Aldert die een zoon is van Jan Alderts Nooitgedagt. De laatste twee zijn van de vierde generatie.

Voor de Tweede Wereldoorlog wordt het assortiment uitgebreid met kinderspeelgoed. Rond 1939 neemt Nooitgedagt de zogenaamde Elfstedenschaats (ontworpen door Zweitse Planting) in productie, een metalen hardrijschaats die onder de schoen moet worden geschroefd. Van de schaats verwacht men dat het een succes zal worden, maar in de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Tijdens de mobilisatie-winter van 1939/40 besluit het toenmalige ministerie van defensie op het ijs excercitie-oefeningen uit te voeren. De benodigde schaatsen worden bij de firma Nooitgedagt besteld. Nooitgedagt levert dan een partij incourante schaatsen en komt op deze manier van zijn voorraden af. De Tweede Wereldoorlog is niet onopgemerkt aan de firma Nooitgedagt voorbij gegaan. Omstreeks 1944 eisen de Duitsers 60.000 paar schaatsen op. De bezetter wil het staal gebruiken ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie. Nooitgedagt werkt niet mee aan de levering. Het personeel pakt 50.000 paar schaatsen in 280 kisten. En die worden verborgen in schuren, op zolders en andere moeilijk toegankelijke plaatsen. In de na-oorlogse jaren krijgt het bedrijf het steeds moeilijker met de afzet van houten schaatsen. De stalen noor, die vaak goedkoop geïmporteerd wordt uit Japan en Oost-Duitsland wordt in Nederland veel verkocht en is voor Nooitgedagt een grote concurrent. Na de oorlog maken ook Tjitte Nooitgedagt (zoon van Jentje) en Aldert Nooitgedagt (zoon van Aldert-Jan) deel uit van de leiding van het bedrijf. Nadat de firma D.G. Minkema uit Easterlittens in 1900 al eens de concurrentie met de hoge noor was aangegaan met de introductie van de zogenaamde combinoor, brengt Nooitgedagt in 1954 opnieuw een combinoor op de markt. De combinoor is, net als de Elfstedenschaats, nooit goed aangeslagen. De fabricage ervan is om deze reden in 1965 stopgezet. De schaatsen van de firma Nooitgedagt hadden internationale bekendheid, maar ze zijn voor het bedrijf altijd een bijproduct gebleven, met name timmergereedschappen vormden het hoofdproduct. In 1995 is het beeldbepalende fabrieksgebouw in het centrum van IJlst door de firma verlaten. Na veel geharrewar over de bestemming ervan is besloten de gevel ervan te behouden en de fabrieksruimtes opnieuw in te richten voor multifunctionele doelen.

Zie ook Jan Jarigs Nooitgedagt - IJlst (2),

Zie ook Tjitte Jentje Nooitgedagt - IJlst

Zie ook Aldert Nooitgedagt - IJlst (2).

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Alle Friese modellen, Combinoor, Elfstedenschaats, Friese doorloper, Gangbare Zuid-Hollandse modellen, Metalen Noren, Metalen kunstschaats
Vestigingsplaats Uilenburg
IJlst
Periode 1935 - 1965
Reclame Affiches, Catalogi, Etiketten, Prijslijsten

Merktekens

Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
(in een kader)
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
(in een kader)
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Afbeelding merkteken J.A.Nooitgedagt IJlst
Merkteken schaatsenmaker T.J. Nooitgedagt, Ylst
(op de pot van een metalen noor uit 1963)

Fotogalerij

Foto fabriek Nooitgedagt uit IJlst
Foto fabriek Nooitgedagt uit IJlst
Foto fabriek Nooitgedagt uit IJlst
Elfstedenschaats schaatsenmaker J. Nooitgedagt, IJlst
Elfstedenschaats schaatsenmaker J. Nooitgedagt, IJlst Ca. 1939
Merkteken Elfstedenschaats schaatsenmaker J. Nooitgedagt, IJlst
Merkteken Elfstedenschaats schaatsenmaker J. Nooitgedagt, IJlst Ca.1939
Friese doorloper merk Juweeltje J.A. Nooitgedagt, IJlst
Friese doorloper merk Juweeltje J.A. Nooitgedagt, IJlst
Noor IJsvogel merk Jongens Noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, IJlst
Noor IJsvogel merk Jongens Noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, IJLst
Metalen noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, Ylst
Metalen noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, Ylst
Merkteken op pot metalen noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, Ylst
Merkteken op pot metalen noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, Ylst
Merkteken op buis metalen noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, Ylst
Merkteken op buis metalen noor schaatsenmaker J.A. Nooitgedagt, Ylst

Reclames

poster J.Nooitgedagt IJlst 1969
poster J.Nooitgedagt IJlst 1969
etiket voor schaatsen J.A. Nooitgedagt IJlst
etiket voor schaatsen J.A. Nooitgedagt IJlst
etiket voor schaatsen J.A. Nooitgedagt, IJlst
etiket voor schaatsen J.A. Nooitgedagt, IJlst

IJlst

Documenten

Catalogus J.Nooitgedagt&ZN vóór 1942 Download Folder J.Nooitgedagt&ZN Ca.1950-1955 Download Prijslijst J.Nooitgedagt&ZN Ca.1950-1955 Download Folder J.Nooitgedagt&ZN Ca.1955 Download

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina