Gangbare Zuid-Hollandse modellen

Periode 1890 - 1930
Plaats productie Friesland, Zuid-Holland en Utrecht
Regio’s / plaatsen Provincie Friesland, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland
Land Nederland

Oorsprong

Onder gangbare Zuid-Hollandse modellen worden die modellen verstaan die het meest gemaakt en gebruikt zijn. De oorsprong ervan wordt elders per model aangegeven.

Omschrijving

Tot de gangbare Zuid-Hollandse modellen worden gerekend: de Linschoter schaats, de Ouderkerker schaats, de Waddinxveense schaats, de Zuid-Hollandse Korthals en de houten zwierschaats.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina