Drie Schaatsers

Plaats Woerden, Nederland
Kunstenaar Taeke Friso de Jong (1948 - )
Datum onthulling 4-4-1986

Beschrijving

Beschrijving: Drie bronzen schaatsers die dicht op elkaar voortstuiven2. De schaatsers zetten af met hun linkerbeen en hebben hun handen op de rug. Ze schaatsen op noren. Het beeld staat op bakstenen het brugdeel. De hoogte is een meter, de breedte een meter zestig.

Opschrift: Kleine artistieke plaquette, met tekst Schaatsers, Taeke de Jong, beeldhouwer,1986

Achtergrond informatie: 'Door de gemeente Woerden werd een wedstrijd uitgeschreven met als thema 'iets met water'. Gelijktijdig met de oproep voor deelname werd de Elfstedentocht gehouden. Dit inspireerde schaatsliefhebber Taeke de Jong tot zijn ontwerp.

De reden voor plaatsing van dit beeld was de reconstructie van het verkeerscircuit in de buurt van de Snellerbrug. Taeke de Jong heeft de bocht in de weg benut. Het feit dat de schaatsenrijders tegen het verkeer in rijden geeft het beeld een extra spanningsveld. (informatie Paulien Goedvolk, gemeente Woerden)'1

'De onthulling van het beeld is om 16.00 uur verricht door de beste Woerdense elfstedentocht-wedstrijddeelnemer, de heer Joop van den Berg. Na de onthulling van het beeld werden er vanaf de gemeentetoren feestelijke carillonklanken over de stad uitgestrooid.2

'Taeke de Jong vertelde dat het hem er niet om ging een beeld te maken dat volledig correspondeerde met de werkelijkheid, maar hoe je binnen een stijve constructie beweging en dynamiek kon creëren. Natuurlijk wist hij hoe schaatsers door de bocht gaan, hij heeft in 1986 zelf de Elfstedentocht gereden en moet iedere schaatsbeweging hebben kunnen dromen.'3 In een filmpje op You Tube interessante achtergrond informatie en beelden.4

Op de website van Taeke de Jong en op vele andere plekken wordt het beeld aangeduid als 'Drie Schaatsers' ondanks de plaquette op het brugdeel.4

Locatie

Op bakstenen brugdeel van de Snellerbrug, op de overgang van Oostdam naar Stationsweg. Daar waar de oude Rijn en de singel in elkaar overlopen.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Schaatsbeelden van Taeke Friso de Jong:

  1. Schaatsenrijder - Noorden
  2. Schaatsers - Woerden

GPS: 52.0869, 4.89072

Fotogalerij

Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)
Drie Schaatsers - Woerden - Taeke de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2018)

Woerden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina