Schaatsenrijder

Plaats Noorden, Nederland
Kunstenaar Taeke Friso de Jong (1948 - )
Datum onthulling 8-6-1985

Beschrijving

Beschrijving:  Bronzen schaatser in de bocht. linkerbeen vrij dwars. Op een betonnen ronde sokkel

Opschrift: Taeke de Jong, 1985

Achtergrond informatie: 

'In aanwezigheid van diverse genodigden onthulde Nieuwkoops wethouder mevrouw Ab van der Most zaterdag het beeld van de schaatsenrijder. Het beeld -een schaatsenrijder in actie -is een ontwerp van de heer Taeke de Jong uit Kamerik. Als plaats voor dit beeld is het zogenaamde Armenerf in Noorden gekozen omdat dit een in het oog springende plek is vanaf de doorgaande route, de Simon van Capelweg.
Met de aankoop van dit kunstwerk door de gemeente Nieuwkoop is een bedrag van ruim twintigduizend gulden gemoeid. Hiermee is een oude belofte ingelost, aldus hoofd Welzijnszaken G. Kranenburg, omdat bij de plaatsing van kunstwerken in Nieuwkoop was beloofd om ook in Noorden een beeld neer te zetten. Bij de onthulling waren onder meer aanwezig Nieuwkoops burgemeester Mr. T. R. Seinstra, college-wethouder J. Michel, de Noordense gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van het platform cultuur van de Welzijnsraad. Speciale genodigden waren ook de plaatselijke ijsverenigingen en de Inwoners van de gemeente, die dit jaar de Elfstedentocht hebben uitgereden. Na afloop werd in het café Maarsseveen het glas geheven op de schaatsenrijder.'1

Het beeld wordt ook aangeduid als de 'Schaatser'2

Locatie

Bij Simon van Capelweg 68a-76d (tegenover nr 137) aan het water.

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Schaatsbeelden van Taeke Friso de Jong:

  1. Schaatsenrijder - Noorden
  2. Schaatsers - Woerden

GPS: 52.1644, 4.82864

Fotogalerij

Schaatser - Noorden - Taeke Friso de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2019)
Schaatser - Noorden - Taeke Friso de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2019)
Schaatser - Noorden - Taeke Friso de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2019)
Schaatser - Noorden - Taeke Friso de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2019)
Schaatser - Noorden - Taeke Friso de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2019)
Schaatser - Noorden - Taeke Friso de Jong
Foto: C. van Staaveren (17-11-2019)

Noorden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina