Gevelsteen Winterlandschap met Schaatser

Plaats Amsterdam, Nederland
Kunstenaar -
Datum onthulling circa 1716

Beschrijving

Beschrijving:  Een naar de onderrand breed uitlopende steen met een winters landschap. Links een kerkje tussen kale bomen, rechts een schaatser met een bootshaak over de schouder en een dode vogel in de hand. Op de achtergrond een boerderij en een hooiberg. Formaat: 65 x 125cm.1,2

Opschrift: Geen.

Achtergrond informatie: 

'De steen is afkomstig van Overtoom 385 en werd in 1937 door het K.O.G. (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap) verworven.'1 'Doorgaans zijn gevelstenen door hun gewicht en formaat nogal honkvast maar toch zijn er tientallen om diverse redenen van hun oorspronkelijke, historische plek op andere adressen terechtgekomen. De bekendste verzameling van ‘verhuisde’ gevelstenen is te vinden in de gevelstenenmuur in de Sint Luciënsteeg. Daar zijn, sinds 1924, aanvankelijk door de Vereniging tot Behoud van Gevelsteenen, later door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 47 gevelstenen ingemetseld. Het genootschap voerde een redelijk actief verzamelbeleid op het gebied van gevelstenen, exemplaren werden aangekocht van slopers, maar vele werden ook geschonken of zijn op een andere wijze verworven.'2

De gevelsteen bevindt zich op positie 36 (van links naar rechts, van boven naar beneden.1

'Rond 1800 werd in Amsterdam een systeem van huisnummering ingevoerd. Voor die tijd werd de ligging van een pand omschreven door te verwijzen naar een gevelsteen. Men woonde in 'Het Swarte Schaap', in 'In Liefde Bloeyende', in 'Het Melkmeisje' of ertegenover of ernaast.'2 De steen komt dus oorspronkelijk van Overtoom 385. Het is vermoedelijk vernoemd naar eigenaar Frederick de Winter (1668). In 1679 wordt in een akte een 'tuijn op de wege na de Overtoom, nu genaamt Winterdorp' genoemd.3

In oude beschrijvingen wordt gezegd dat de naam Winterdorp op de steen staat. Bij de schoonmaak en restauratie is hiervan niets gebleken.'1 De schoonmaak en restauratie van alle stenen in de Sint Luciënsteeg heeft plaatsgevonden tussen 4 juni en 27 augustus 2012 door Wil Abels.4,5  

'De Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen zet zich in voor het behoud van de circa 730 historische gevelstenen in de stad. In de tweede helft van de vorige eeuw verkeerde een groot aantal van de 16de-, 17de- en 18de-eeuwse gevelstenen in vervallen staat. Sinds de oprichting van de VVAG in 1991 zijn door haar toedoen 368 gevelstenen gerestaureerd en - op grond van onderzoek naar de oorspronkelijke kleuren - weer in kleur gezet. Vervolgens zijn ze opnieuw, zo veel mogelijk op de oude kadastrale plek, in de gevel ingemetseld.'1

Locatie

Voorheen geplaatst ter hoogte van Overtoom 385: 52.35939, 4.8624

Vanaf ±1937 in de Sint Luciënsteeg op het gebouw van het Amsterdamsmuseum aan de noordzijde (er zijn ook gevelstenen aan het pleintje aan de oostzijde (heet ook Sint Luciënsteeg)

Precieze locatie via Google maps: Schaatsbeelden in de openbare ruimte

Schaatskunst in Amsterdam:

  1. Gebouw: Venster in de vorm van een schaats
  2. Gebouw in de vorm van een schaats
  3. Gevelsteen Winterlandschap met Schaatser
  4. Medaillon met 'Kerstman op schaatsen' (glas in lood)
  5. Plaquette eerste wereldkampioenschap

GPS: 52.37055, 4.89042

Fotogalerij

Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Detail Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Detail Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Linker deel gevelstenen in de Sint Luciënsteeg Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Middendeel gevelstenen in de Sint Luciënsteeg Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Rechterdeel gevelstenen in de Sint Luciënsteeg Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)
Amsterdam - Gevelsteen Winterlandschap met schaatser
Foto: C. v. Staaveren (19-04-2020)

Amsterdam

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina