Anders Magnus Zander

Categorie Schaatsenmaker
Naam Zander, Anders Magnus
Geboren Fristad (Zweden) / 1825
Overleden Zweden

Beschrijving

Anders Magnus Zander, die in 1825 in de Fristad (Zweden) was geboren, stond bekend als de ‘koffiemolensmid’, vanwege de ontwerpen die hij zelf maakte voor dat artikel. Messen waren echter zijn belangrijkste product. Hij had op zijn dertigste al zo’n 20 arbeiders (een gezel en de rest leerlingen) in dienst. Naast het hoofdproduct, vervaardigden zij onder andere scharen, vorken, sloten, kandelaars en weeghaken. Ook het maken van schaatsen, die naar we mogen aannemen, niet afweken van wat gangbaar was, liet Zander waarschijnlijk over aan zijn arbeiders.

Goed beschouwd mogen we ondernemers als Zetterberg en Zander geen echte schaatsenmakers noemen. Hoewel ze allebei ooit als smid zijn begonnen, hebben ze zich gaandeweg ontwikkeld tot handelslieden, die het vuile werk aan anderen overlieten. De eigenlijke maker van schaatsen in Eskilstuna was vermoedelijk eerder een leerling of gezel bij een smid, of hooguit een kleine smidsbaas zelf.

Bron

Schaatshistorie.nl, pagina Schaatsen Scandinavië 1800-1850, Anders Magnus Zander, auteur Niko Mulder, 2021
English:
Schaatshistorie.nl, page Skates Scandinavian 1800-1850, Anders Magnus Zander, author Niko Mulder, 2021

Produktie

Vestigingsplaats Eskilstuna (Zweden)
Periode circa 1850

Eskilstuna (Zweden)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina