Bertus Waasdorp

Categorie Schaatsenmaker
Naam Waasdorp, Bertus
Geboren Lisse / 24-10-1895
Overleden Rijpwetering / 18-5-1966

Beschrijving

Waasdorps vader is smidsknecht in Lisse. In 1897 vertrekt het gezin Waasdorp naar Rijpwetering en wordt vader Waasdorp eerst knecht bij een smid in Rijpwetering. Later koopt hij dezelfde smederij, die is gevestigd in de Koppoellaan. Bert (Bertus) werkt dan mee in de smederij van zijn vader. Zij maken beiden schaatsen, vooral een model ZH-Friese schaatsen met torenachtige punt. Hij trouwt in 1920 en neemt dan waarschijnlijk het bedrijf van zijn vader over, die spoedig daarna in 1921 overlijdt. Bert Waasdorp legt zich na 1920 meer en meer toe op het maken van schoonrijschaatsen. Waasdorp noemt zijn bedrijf zelf een schaatsenfabriek getuige de tekst die staat op de metalen plaatjes die bovenop de stapels worden geslagen: ‘Fa. Waasdorp Electrische Schaatsenfabriek Rijpwetering.’

De stapels worden zeer waarschijnlijk gemaakt door wagenmaker Oudshoorn, die zijn bedrijf naast de smederij van Waasdorp heeft. De timmerman  J.A. van der Geest uit Oud-Ade, was ook houtjesmaker voor de schenkels van Waasdorp.

Omstreeks 1930 is Waasdorp gestopt met het schaatsenmaken. Hij is zelf liefhebber van het schoonrijschaatsen. Naast het schaatsenmaken verricht hij het gebruikelijke boerensmeedwerk en repareert hij ook fietsen. In de oorlog is Waasdorp opnieuw met het maken van schaatsen begonnen. Hij maakt dan vooral ZH-Friese schaatsen voor de eigen dorpsbewoners. Mensen die ze konden betalen liet hij betalen, anderen kregen een paar zonder te betalen.

Het bedrijf wordt later door Straathof overgenomen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
Aangepast door Aad van den Ouweelen, 2018 met informatie van de kinderen van J.A. van der Geest uit Oude Ade.

Produktie

Type schaats Schoonrijschaats, Zuid-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Koppoellaan
Rijpwetering
Periode 1920 - 1950

Merktekens

Afbeelding merkteken B.Waasdorp Rijpwetering
Afbeelding merkteken B.Waasdorp Rijpwetering
Merkplaatje schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
(metalenplaatje op voetstapel)

Fotogalerij

Schoonrijschaats schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Schoonrijschaats schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Merkplaatje W vschaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Merkplaatje W schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Merkplaatje op schaatsen schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Merkplaatje op schaatsen schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Schaats schaatsenmaker B. Waasdorp, Rijpwetering
Schaats schaatsenmaker B. Waasdorp, Rijpwetering (collectie Stichting Oud Alkemade)

Reclames

Merkplaatje op schaatsen schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Merkplaatje op schaatsen schaatsenmaker Fa.Waasdorp, Rijpwetering
Advertentie 1927 C.P. Waasdorp, Rijpwetering
Advertentie C.P. Waasdorp, Rijpwetering Leidsche Courant 22 december 1927
Advertentie 1941 G.P. Waasdorp, Rijpwetering
Advertentie G.P. Waasdorp, Rijpwetering Leidsche Courant 3 januari 1941

Rijpwetering

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina